ติดตาม Ideocondo
บน Social Networks ได้ที่นี่

Project progress

Smart Search project progress

โครงการ วันที่ เดือน ปี

EIA approve
ไอดิโอ บลูโคฟ สาทร 40 เมตร จาก BTS วงเวียนใหญ่
10 ธันวาคม 2552

งาน Skim Coat ผนังชั้น 2 อาคาร B

 • งาน Skim Coat ผนังชั้น 2 อาคาร B
 • งานตกแต่งพื้นที่ทางเดินชั้น 2 อาคาร B
 • งานติดตั้งกระจกประตูชั้น 8 อาคาร A
 • งานติดตั้งฟ้าเพดานชั้น 8 อาคาร B
 • งานติดตั้งราวกันตก
 • งานทาสีผนังชั้น 2 อาคาร B
 • งานทาสีภายนอกอาคาร
 • งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 5 อาคาร B
 • ภาพรวมโครงการ

สรุปความคืบหน้าโครงการ

- การเตรียมการงานโครงการ 100%
- งานกดเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง 100%
- งานระบบป้องกันดิน 100%
- งานฐานราก 100%
- งานถังเก็บน้ำและถังบำบัด 100%
- งานโครงสร้างชั้น 1 95%
- งานโครงสร้างชั้น 2 - 8 100%
- งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 100%
- งานก่ออิฐชั้น 2-8 อาคาร A และ B 80%
- งานฉาบผนังชั้น 2-8 อาคาร A และ B 75%
- งานฉาบผนังภายนอกอาคาร A และ B 95%
- งานปูกระเบื้องพื้น อาคาร A และ B 30%

print